IN VITRO diagnostika

Diagnostické súpravy na vyšetrenie vzoriek séra pacientov

Laboratórne prístroje

Plnoautomatické analyzátory na stanovenie ochorení v sére pacienta

HypAir FeNO

Trpíte astmou? Dajte sa vyšetriť prístrojom FeNO

Revízie elektrospotrebičov

Vykonávame odborné revízie elektrických spotrebičov a ručného elektrického náradia.

Lieky

Lieky a liečivé prípravky.

Náš personál je permanentne odborne školený priamo u jednotlivých dodávateľov liekov, laboratórnych diagnostík a laboratórnej techniky, čo pomáha naplniť náš cieľ - poskytovať kompletné dodávateľské služby.

ASCO Int. - Spoľahlivý test partnerstva